2
Home ประวัติ หน่วยงาน ดาวน์โหลด
 
Home
ประวัติหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
ส่วนอำนวยการ
ส่วนสิ่งแวดล้อม
ส่วนทรัพยากรน้ำ
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
กระดานข่าว
ดาวน์โหลด
สมุดเยี่ยม
ข้อมูลคุณภาพอากาศ
สถิติไฟป่า
Hotspot
 
วันป่าไม้สากล ๒๕๕๔
 
 
 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ร่วม

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมเพื่อบูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องที่จังหวัดแพร่ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๙ น. ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยมี นายศักดิ์ สมบุญโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดการ ณ ห้องเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายศักดิ์ สมบุญโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" Big Cleaning Day ณ สนามกีฬา อบจ.แพร่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๙ น. คุณแม่บุญมี พงศ์ศิริวรรณ ประธานอุปถัมภ์ นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.ทสจ.แพร่ พร้อมด้วยครอบครัว ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เททองหล่อพระเจ้าทันใจ ยกยอดฉัตรทองคำ พระธาตุนาคราช ณ วัดป่าแดงใต้ ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีต้อนรับ นายศักดิ์  สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๙ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่

นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้สังคมรีไซเคิลในชุมชน เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บ้านทุ่งศรี หมู่ ๓ ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๕๗" เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หนองธง หมู่ที่ ๒ ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ทำบุญ ตักบาตร และพบปะประชาชน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดต้นม่วง ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่

ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่  ร่วมพิธี  “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์” เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการโครงการปลูกป่า "ปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง" วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บ้านนาตอง หมู่ที่ ๙ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการโครงการปลูกป่า "ปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง" วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บ้านนาคูหา หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่

ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ได้มอบเก้าอี้ให้กับ นายศักดิ์ชัย  จ.ผลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ วัดร่องกาศใต้ หมู่ที่ ๑๑ ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมสภากาแฟ ณ ห้องสยาม สวนอาหารบ้านแสงจันทร์ อ.เมือง จ.แพร่

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยแพน หมู่ที่ ๘ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่  

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ โดยมีนายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมฯ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตรีเทพ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๑ (แพร่) โรงเรียนป่าไม้แพร่เดิม

การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติการโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมตรีเทพ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๑ (แพร่)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ ณ ห้องจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจโครงการแปลงเรียนรู้วนเกษตรชุมชน ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ณ บ้านแม่จอก ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจแปลงปลูกป่า โครงการ ๘๐๐ ล้านกล้าฯ ในพื้นที่ ณ บ้านแจ้ฟ้า ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่,บ้านห้วยกูด อ.เด่นชัย จ.แพร่, บ้านต้นไคร้ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

ร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางธรรมชาติและศิลปกรรมที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ดำรงธรรม ณ อ.เมืองแพร่ อ.หนองม่วงไข่ อ.ร้องกวาง อ.สอง อ.สูงเม่น อ.เด่นชัย อ.ลอง และ อ.วังชิ้น เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔สิงหาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดแพร่ ณ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๓๙ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬา อบจ.แพร่ เมื่อช่วงค่ำ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงยิม ๑,๐๐๐ ที่นั่ง อบจ.แพร่ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ น.

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงยิม ๑,๐๐๐ ที่นั่ง อบจ.แพร่ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยง ครอบคลุมทั้งระบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ”  ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ลงพื้นที่สำรวจ ณ ม่อนหินล้านปี อ.เด่นชัย จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย อ.วังชิ้น จ.แพร่ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐ โรงเรียน จำนวน ๑๐๐ คน เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ร่วมกิจกรรมโครงการเจริญ พระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่ 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน และปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลาง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติการโครงการปลูกป่าและพื้นฟูป่าต้นน้ำและโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อสดุดีวีรกรรมพระยาไชยบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ จัดการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนเจริญราษฎร์ อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่จัดขึ้นโดย จังหวัดแพร่ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักธุรกิจเมืองคุนหมิง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” ที่จัดขึ้นโดย จังหวัดแพร่ ณ สนามหลวงจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมโครงการประชาอาสา ปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี ณ พื้นที่สาธารณะบ่อขยะเดิมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง หมู่ที่ ๘ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

โครงการจิตอาสาสานสัมพันธ์ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จัดขึ้นโดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำยม กรมทรัพยากรน้ำ ณ สถานปฏิบัติธรรมประจำโรงเรียนศรีคิรินทร์วิทยา พุทธอุทยานกาญจนานนท์ (ห้วยเข้) หมู่ ๖ บ้านสวนหลวง ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการคืนธรรมชาติ คืนความสุขให้ประชาชน ที่จัดขึ้นโดย ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) ณ วนอุทยานดอยม่อนแก้ว-ม่อนเต็ง เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมป่าไม้ทุกประเภทของจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

การจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์” ประจำปี ๒๕๕๗ ของจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีถวายทุนการศึกษาแด่พระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วัดแม่แคม หมู่ ๗ ต.สวนเขื่อน ต.เมืองแพร่ จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างปลูกสร้างแหล่งอาหารชุมชน (Food Bank) ระบบวนเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปี ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยได้รดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

การจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมตรีเทพศูนย์ฝึกอบรมที่ ๑ แพร่ (โรงเรียนป่าไม้แพร่เดิม) อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจบ่อขยะ ณ บ้านเหมืองหม้อ และบ้านวังหงส์ จังหวัแพร่ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ ซึ่งจัดขึ้นโดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลแพร่ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปลอดการเผาบรรเทาโลกร้อน ณ บ้านทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ฉีดพ่นน้ำเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ ณ เทศบาลอำเภอเมืองแพร่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกับ เทศบาลอำเภอเมืองแพร่  ฉีดพ่นน้ำเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ ณ เทศบาลอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กิจกรรมงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ณ เทศบาลตำบลป่าแมต ณ เทศบาลตำบลป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่ จัดการสัมมนาแนวทางการกำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) จังหวัดแพร่ ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่

การจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมตรีเทพ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๑ (แพร่) โรงเรียนการป่าไม้แพร่เดิม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม “เข้าวัดปฏิบัติธรรม นำรักให้ยั่งยืน” สัปดาห์การเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ได้ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดแพร่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยในครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น

นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สักการะพระภูมิเจ้าที่ บริเวณสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗

กิจกรรมรณรงค์ “รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ หยุดเผาทุกพื้นที่” เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาไฟป่าและมลพิษจากหมอกควัน ณ โรงเรียนห้วยไร่ (รัฐราษฎร์นุกูล) อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗

ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน การจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๑ (แพร่) ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗

งานประเพณีทำบุญ “ไหว้หลวงพ่อ พระพุทธวิชิตมาร ประทานสันติสุขสวัสดี ชินสีห์ธรรมบพิตร” ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๑ (แพร่) ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗

กิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วนอุทยานแพะเมืองผี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ "๑๐ ทัศนสถาน ตระการเมืองแพร่" เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ คุ้มเจ้าหลวง - บ้านวงศ์บุรี อ.เมือง จ.แพร่

กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เทศบาลตำบลสอง ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้กระดาษสาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ บ้านลองลือบุญ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา วันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

งานมหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก Teak Furniture Fair 2013 เมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ โครงการน้ำทอง – ค่างาม ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ และข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วม ลงนามถวายพระพร พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 

การประชุมสภากาแฟ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่  “คุ้มเจ้าหลวง”

 

พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

 

รายงานประจำปี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2556

 

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เป็นประธานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดพระธาตุเลาใต้ (วัดพระธาตุใจดี)

ร่วมงานประเพณีกิ๋น สลากหลวงเมืองแพร่  ประจำปี 2556 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 

ติดตามผลและบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชิณี

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนยั่งยืน

 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประชุมบูรณาการหน่วยงานสังกัด ครั้งที่ ๑๐
และประชุมศูนย์แก้ไขวิกฤตการณ์ ภัยพิบัติ และอุบัติภัย

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

 

 

 
 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
ตามคำสั่งสำนักงาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 18/2547ลงวันที่ 25มิถุนายน 2547
 Website ออกแบบให้รองรับ Windows Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแล Website :http://www.phraemnre.org   ลิขสิทธิ์ © 2001
[เจ้าของ :สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ตามคำสั่งสำนักงาน ] สงวนลิขสิทธิ์